Akupunktur ve Zayıflama

Akupunktur ve Zayıflama

Akupunktur tedavisi obezite tedavisinde daha çok uygulanacak olan Diyet olarak bilinen sağlıklı beslenme programlarına uyumu artırmada katkı sağlamaktadır. Obezite tedavisinde öncelikle herhangi bir hormonal bozukluğun zeminde olup olmadığının saptanması gereklidir. O yüzden akupunktur tedavisi ile zayıflama programına alınmadan önce hastaların detaylı bir anamnezi (özgeçmişi) alınmalıdır ve tıbbi tetkikleri görülmelidir. Hastanın sağlıklı bir beslenme programına alınması için belli kriterlerin oluşması gerekmektedir. Özellikle dikkat edilecek hususlar hastanın yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivite düzeyi, metabolizma hızı veya durumu ve bugüne kadar olan beslenme alışkanlıklarıdır. Hastanın bugüne kadar gitmiş olduğu doktorlar, diyet uzmanları ve bu programlardaki uygulanan tedavilerle hastanın bu tedavilere uyumu dataylı olarak incelenmelidir. Obezitenin nedenlerinden yaklaşık %10-15 civarında organik bir nedenle oluşmaktadır. %80-85 nedeni ise daha çok psişik nedenlidir. Obezite nedenlerine toplu halde bakacak olursak;

Obezitenin Etyolojisi (Nedenleri)

I. Genetik obezite

 1. Doğmalık macrosomia adipositas
 2. Laurence-Moon Biedl sendromu
 3. Hiperostosis frontalis interna ile birlikte olan obezite
 4. Von Gierke hastalığı ile birlikte olan obezite
 5. Prader-Willi sendromu
 6. Ailevi hipoglisemi sendromu ( alfa hücresi yokluğu)
 7. Rothmund sendromu

II. Hipotalamik obezite

 1. Adiposo-genital distrofi (Fröhlich sendromu)
 2. Kleine-Levin sendromu

III. Endokrin nedenli obezite

 1. İnsülinoma
 2. Cushing sendromu
 3. Hipotiroidi
 4. Stein-Leventhal sendromu
 5. Erkek hipogonadizmi
 6. Hipotalamo-hipofizer cücelik

IV.Mutad obezite

 1. Toplumsal-ailevi-gelenekler nedeniyle
 2. Psişik faktörler
 3. Hareket azlığı
 4. Besin bolluğu ve eğitim eksikliği
 5. Gebelik ve doğumlar
 6. Menapozdan sonra görülen obezite

Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Eğitim düzeyi
 • Medeni durum
 • Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
 • Sosyo – kültürel etmenler
 • Gelir durumu
 • Hormonal ve metabolik etmenler
 • Genetik etmenler
 • Psikolojik problemler
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
 • Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
 • Sigara- alkol kullanma durumu
 • Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)

Akupunktur uygulamalarımızda amacımız bu bilgilerin ışığında Doktor ve Diyetisyenimiz eşliğinde hazırlanan sağlıklı beslenme ve Diyet programınız uygulanırken program esnasında oluşabilecek açlık hissi, midede yanma ve asit salgısında artış sonucu oluşan rahatsızlık, diyet programının hasta üzerinde oluşturduğu stres, sinirlilik ve kimi zaman depresif şikayetlere kadar varabilen psikolojik rahatsızlıklar, halsizlik, hipotansiyon, vücut direncindeki azalma ve hormonal dengesizlikler gibi olumsuz yan etkilerin azaltılması ve uygulanan zayıflama programına uyumun artışının sağlanmasıdır.

Seanslar hastanın durumuna göre değişmekle birlikte ilk ay haftada bir kez olarak başlanır. Hastanın her gelişinde detaylı vücut-kilo analizide yapılmaktadır. Hastanın iki ayda yaklaşık olarak 8 ila 10 kg arasında kilo kaybının olması beklenir fakat bu durum hastanın obezitesinin düzeyine göre değişebilmektedir. Sağlıksız ve aşırı kilo kayıpları kesinlikle amaçlanmamalıdır. Bu tarz yanlış diyet programları ile uygulanan fazla kilo kayıpları sağlıkdan çok sıhatsizlik getirecektir. Ve kaybedilen kiloların daha da fazla bir miktarda tekrardan alınmasına neden olacaktır. Akupunktur seanslarının sayısı kişinin ideal kilosuna ulaşılıncaya kadar devam edilir. İdeal kilo aralığına ulaşan hasta için hatırlatma tedavileri de uygulanmaktadır. İlk üç ay ayda bir ve altıncı ayda tekrardan bir hatırlatma seansı uygulanmadır. Aynı zamanda kliniğimizde kilo koruma programı olarak adlandırdığımız ve diyetisyenimizin de iştirak ettiği ömür boyu devam edeceğiniz sağlıklı beslenme programı ve yaşam tarzı değişikliği programlarıda tedavi sürecinde uygulanmaktadır.

 

Akupunktur

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin