Psikoterapi

Psikoterapi

Psikoterapi kelimesi Psiko (Latince karşılığı psişe) ve Terapi kelimelerinin (İngilizce Therapy) birleşmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. Psikoterapi kelimesini meydana getiren bu alt birimlerin köken anlamlarına bakılacak olursa Psycho- veya Psych- akıl, zihin, can, ruh gibi anlamlara gelmektedir. Therapy ise tedavi etmek anlamındadır. Terapi kelimesi ile ifade edilen tedavi yaklaşımları tarihi açıdan ve günümüze ulaşan tedavi teknikleri açısından incelendiğinde çok farklı yöntemlerde olabilir (Hormonal Terapi, Ultraviole Terapi, Kombine Terapi, X-Ray Terapi v.b). Bu iki kelimenin birleşimi ile oluşan Psikoterapi’nin kelime anlamı ise hasta ya da danışanların ruhsal, düşünsel, davranışsal ve duygusal sorunlarının ilaç tedavisi ya da başka bir girişimsel tedavi uygulanmadan belli bir metodolojik zemin üzerinde çeşitli görüşme teknikleri ve konuşma yöntemi ile tedavi edilmesi olarak tanımlanabilir. 

 Burada ulaşılmak istenen amaç hasta ya da danışana akıl ya da öğüt vermeden ve var olan patolojilerini beslemeden nötr bir terapist duruşu ile, bugüne kadar olumlu olumsuz yaşam deneyimleri ile edinmiş olduğu normal ve psikopatolojik yapıların oluşturduğu psikolojik örüntünün kişi için daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu yapının ayrıca kişiye, kendi yaşam akışı içinde daha sağlıklı bir ruhsal ve düşünsel durumları içermesi için gelişimsel bir zemin oluşturması ve karşılaşacağı hayat engellerini aşmasında çeşitli stratejileri geliştirebilme yeteneğinin edindirilmesine de katkıda bulunması bu sürecin seyri içinde var olan tedavi amaçlarındandır denilebilir.

 

Faydalanılan Kaynaklar:

  1. Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Utkan Kocatürk
  2. Psikoterapi Yöntemleri, Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu, Doç. Dr. Hakan Türkçapar
  3. Bütüncül Psikoterapi, Tahir Özakkaş MD. PHD.
  4. Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram Ve Uygulamaları, Dr. Gerald Corey
 

Psikoterapi

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin