Heinz Kohut

Heinz Kohut
Kohut'a göre self iç-dış sınırı ve öncülerin veya idealize edilen ötekiler ya da fanatizm duygusunun bu bağlamda konumlanması yada konumlandırılması (birey ve devamında da toplum olarak) bakımından benzer durumları anlatıyorlar. Kohutun self tanımı Nesne ilişkilerindeki self tanımından farklıdır. Kohut self'i bipolar self olarak tanımlar. Bunu şöyle metaforize edebiliriz. Elimize içi su dolu bir balonu aldığımızda tam ortasından sıkınca her iki tarafta oluşan iki kutuplu bir balon gibi. Kimileri bunu bir dambıl'a da benzetir. Sonuçta Kohut'a göre self iki kutupludur. Kohut farklı olarak insanı dürtü çatışma kuramı bağlamında açıklamak yerine bu tanımlamış olduğu kendilik tasarımı bağlamında açıklar. 

Bu iki kutuplu self'in birinci kısmı (dambılın yada küçük balonlaşmanın bir bir tarafı) "grandiyöz kendilik" parçası iken ikinci kutup (dambılın diger kısmı) "idealize edilmiş ebeveyn imagosu" parçasıdır. Bu iki kutuplu self ve kendilik süreci kişide bazı zamanlarda kendi narsisistik varlığını hissettiği yada deneyimleyebildiği ve kendisinin varolduğunu grandiyöz bir narsisitik yapılanma ile yaşayabilirken diğer bazı zamanlarda da bu bipolar selfin diğer kutbunda da ideal ve güçlü bir başkası ile varolunur. Sonuçta birinci kutupta iken grandiyöz kendimizi yaşarken "idealize edilmiş ebeveyn imagosu" kutbunda iken ise önemli, güçlü ve ideal ötekinin çatısı altında oluruz. 


 

Psikoterapi

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin